Taller 1

Hizkeraren aldaketa pastoralgintzan Nuevos lenguajes en la acción pastoral Dinamiza: Vicente Vide Ebanjelizazioari dagokion edozein arlotan (katekesi, liturgia edo karitatezko ekintzetan), eskabide bera jaso daiteke: hizkera eta estiloa aldatu beharra dago, gaur egungo gizon-emakumeak kristau mezua ulertu ahal izan dagien.Ebanjelioa beti barri izan daiten, testigantza ulergarriak eta baliabide gaurkotuak behar dira, ohiturak, erak, ordutegiak, hizkera […]

Taller 2

Kultur aldaketaren eragina familian Incidencia del cambio cultural en la familia Dinamiza: Ana Irene del Valle Ebanjelizatze Egitasmoaren lehenengo urtean egindako azterketak eta azkeneko Sinodoek argi erakutsi dabe familiaren zeregina Elizaren misioa aurrera eroateko orduan. Familia pastoraltza zaintzea baino gehiago, pastoralgintza osoaren erabarritzea eskatzen dau horrek.Atal honetan, gaur egun bizi dogun aldaketaren ardatzak eta norabidea […]