Taller 3

Jesusen jarraitzailearen espiritualitatea
Espiritualidad del seguimiento

Dinamiza: Ana Unzurrunzaga

Jainkoaren borondatea betetzen dauana, horixe da nire anaia, nire arreba eta nire ama (Mk 3,35)

Jainkoaren Hitza entzutetik eta betetzetik sortzen eta hazten da kristau alkartea: Ebanjelizatzearen ikuspuntutik ez dabe balio gizarte- eta misio-konpromiso benetakorik bako proposamen mistikoek ezta bihotza aldatzen dauen espiritualtasuna falta daben gizarteko nahiz pastoraltzako hitz eta jardunek ere. (Evangelii gaudium 262).

Jainkoaren Hitzak kristau bizitzan dauan ezinbesteko garrantzia azpimarratu nahi da. Era berean, Hitza onartzeko eta norbera inplikatzeko ariketak aurkeztuko dira.

El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre (Mc 3,35)

La comunidad cristiana nace y crece a partir de la escucha, la acogida y la puesta en práctica de la Palabra de Dios: Desde el punto de vista de la evangelización no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. (Evangelii gaudium 262).

En la jornada se trata de subrayar la centralidad de la Palabra de Dios en la vida cristiana y de realizar algún ejercicio de acogida e implicación personal.