Taller 5

Sinesmenaren alderdi osatzailea
La dimensión sanadora de la fe

Dinamiza: Marije Goikoetxea

Zure fedeak osatu zaitu (Mk 10,52)

Jesusi jarraitzeak osotasuna dakar, hobeto bizitzea: Ebanjelioaren poza bihotzaren eta bizi osoaren betegarri da Jesusekin topo egiten dabenentzat (Evangelii gaudium 1)Ikuspuntu horretatik begiratuz, Elizaren ekintza osasun pastoraltza litzateke zentzurik zabalenean.

Dana dala, bizitza ugariaren lekuko lez Ebanjelioa bizi eta transmititzen dauan edozein pastoralgilerentzat pentsatuta dago atal hau.

Tu fe te ha curado (Mc 10,52)

El seguimiento de Jesucristo conduce a una vida plena de sentido, en definitiva, a vivir mejor: La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. (Evangelii gaudium 1). Desde este punto de vista, la acción de la Iglesia se convierte en pastoral de la salud en sentido integral.

Esta temática está dirigida a todo agente de pastoral que en los diferentes ámbitos vive y transmite el Evangelio como testimonio de vida en abundancia.