Talleres 2016 Tailerrak

Taller 1

Hizkeraren aldaketa pastoralgintzan
Nuevos lenguajes en la acción pastoral
Dinamiza: Vicente Vide

Taller 2

Kultur aldaketaren eragina familian
Incidencia del cambio cultural en la familia
Dinamiza: Ana Irene del Valle

Taller 3

Jesusen jarraitzailearen espiritualitatea
Espiritualidad del seguimiento
Dinamiza: Ana Unzurrunzaga

Taller 4

Karitatezko ekintza soziala, ebanjelizaziorako aparteko gunea. La acción caritativa y social.
Dinamiza: Quico Prat

Taller 5

Sinesmenaren alderdi osatzailea
La dimensión sanadora de la fe
Dinamiza: Marije Goikoetxea

Taller 6

Misio berean alkarturik
Comunión corresponsable en la misión
Dinamiza: Xabier Larrañaga