Kolaborazinoak – Aportaciones

Goazen 2023

Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko Egitasmoaren ikuspuntu-begirada

2023-24 eta 2024-25 kurtsoetan izan daigun jarduerak eta jardunbideak zer izan gura dogun kontuan hartuko dabe:

Alkarte abegitsu eta barneratzailea

Jentearen eta egoeren aniztasunera (askotariko familia-ereduak, etorkinak eta kultur aniztasuna, sexu-joera, gizarte-ekonomia egoerak, ideologia politikoak, askotariko sentsibilitateak eta fede bizipenak…) zabalik dan eta horreetan bihotz-barritzeko eta aberasteko aukera ikusten dauan alkartea. Harrera-etxe bihurtu gura dogu gure alkartea, bertara hurreratzen danak bere etxean dagoala sentitu daian (eta, ondorioz, aske eta protagonista sentitu daiten) eta besteei gauza bera bizitzen lagundu deien.

 • Abegi egitea, barne hartzea da-eta:
 • Lekua egitea da, uzkurtuz, estutuz, pertsona guztiek dagokien lekua izan daien.
 • Ez da nor iritsiko dan aukeratzea, iristen dana, edozein izanda be, bardin sentiarazotea baino.
 • Ataratea da, mundura jo eta besteakaz nahastatzea, hartu-emona izatea, Jesusek ohiko ebanez.
 • Bestearen nortasun desbardina errespetatzea, baloratzea eta babestea eskatzen dau, beste hori ikasteko baliagarri izango dodala eta beste horrengan Espiritu Santua bizi dala sinistuta.
 • Entzutea, harremana, zintzotasuna, hurkotasuna, eroapena, alkar zaintzea, enpatia, errukia, beste-hurkokaren onaz arduratzea eta horren alde egitea… da. Maitatzea eta ez epaitzea.
 • Jesusek egiten ebana da, beraz, egin barik itzi ezin geinkena.

Alkarte abegitsu eta barneratzailea izatearen esanguran sakondu gura badozu, irakurri hamaika lagun esanguratsuren gogoetak.

Enfoque-begirada del Plan Diocesano de Evangelización:

Todo lo que hagamos durante los cursos 2023-24 y 2024-25 y nuestros modos de hacerlo tendrán en cuenta que queremos ser:

Comunidad acogedora e inclusiva

Abierta a la diversidad de personas y situaciones (pluralidad de modelos de familia, migrantes y diversidad cultural, vivencia de la condición sexual, situaciones socio-económicas, ideologías políticas, diferentes sensibilidades y vivencias de la fe…), en las que descubrimos una oportunidad de conversión y enriquecimiento. Queremos hacer de nuestra comunidad hogar de acogida donde cada persona se sienta en casa (y, por tanto, libre y protagonista) y ayude a las demás a vivir lo mismo.

Porque acoger e incluir:

 • Es hacer sitio, encogiéndonos, apretándonos para que todas las personas tengan su lugar.
 • No es escoger al que llega, sino hacer que se sienta un igual, sea quien sea.
 • Es salir, es mezclarnos andando por los mundos y entrar en relación, como tenía costumbre hacer Jesús.
 • Implica respetar, valorar y sostener la identidad diferente del otro, de la que puedo aprender mucho y en la que el Espíritu Santo habita.
 • Supone escucha, diálogo, cordialidad, proximidad, paciencia, cuidados mutuos, empatía, compasión, la ocupación y la preocupación por el bien del otro-prójimo… Amar y no juzgar.
 • Es lo que hacía Jesús y, por tanto, no podemos dejar de hacerlo.

Si quieres profundizar en lo que significa ser comunidad acogedora e inclusiva, lee las reflexiones que hemos pedido a once personas significativas.